Expertise

Volgende

Meerjarig onderhoud en afschrijving

We zijn beschikbaar om de staat van de theatertechnische installaties jaarlijks te inspecteren. We brengen de gehele installatie in beeld, beoordelen de staat van het onderhoud en onderzoeken nut en noodzaak van vervanging van afgeschreven apparatuur. Daarnaast adviseren we over de meerjaren-onderhoudsplanning.

We begroten de kosten van onderhoud en afschrijving en verwerken dit in een meerjaren-onderhoudsplanning. We hanteren daarbij steeds de meest recente NEN-normering.

Dat geeft duidelijkheid en zekerheid, zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier en daarmee leggen we de basis voor een lange levensduur en lage jaarlijkse kosten.