Expertise

Volgende

Haalbare ambities

Een opdrachtgever die van plan is een theater te bouwen of te verbouwen wil vooraf weten of hij een haalbaar plan heeft. Theateradvies ondersteunt bij het onderzoeken van de haalbaarheid en het formuleren van een goed concept.
Een goed concept is verhelderend. De visie en de wensen van de opdrachtgever staan duidelijk op papier waardoor misverstanden voorkomen worden.

De basis is de programmering; wat voor voorstellingen of tentoonstellingen moeten er kunnen plaats vinden en wat zijn de verwachte bezoekersaantallen? Als dit bekend is, is het belangrijk om te kijken naar de ruimten en voorzieningen die nodig zijn om dit te realiseren. Verschillende functies binnen het concept kunnen gecombineerd worden en elkaar versterken.

Een goed concept is gericht op de toekomst. Het gebouw wordt tenslotte pas over enkele jaren in gebruik genomen en de voorzieningen moeten ook dan nog toereikend zijn.

Uiteraard controleren we of het budget toereikend is en of de planning haalbaar is.