Expertise

Volgende

Programma van eisen

Theateradvies is een ervaren partner bij het opstellen van een PvE. We zorgen voor duidelijkheid vooraf. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

In het PvE (programma van eisen) wordt vastgelegd wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever of gebruiker. Daarmee vormt het de leidraad voor architect en ontwerpers om tot een goed ontwerp te komen en tegelijk vormt het de toetssteen voor de opdrachtgever om die ontwerpen te kunnen beoordelen.

Het functionele PvE beschrijft alle activiteiten die in het gebouw zullen plaatsvinden en het vormt daarmee de basis voor het ruimtelijk en het technisch PvE. Als duidelijk is wat de programmering is kan ook bepaald worden welke ruimtes nodig zijn en wat de technische inrichting moet zijn.

Het ruimtelijk PvE is een overzicht van alle ruimtes in het gebouw. Een theater is altijd een logistiek knooppunt en de logistiek van publiek, techniek, medewerkers en horeca zijn zeer belangrijk. In een logistiek schema staat aangegeven welke verkeersstromen te verwachten zijn en hoe knelpunten te voorkomen zijn. Het ruimtelijk PvE omvat een ruimtelijst, een vlekkenplan en een relatieschema.

Als de ruimtes benoemd zijn en als duidelijk is welke (dubbel)activiteiten per ruimte voorzien worden, kunnen de technische eisen worden vastgesteld. In het technisch PvE staat per ruimte beschreven wat de bouwkundige, installatietechnische en theatertechnische eisen zijn.