Expertise

Volgende

Uitvoering

Een goede voorbereiding is natuurlijk een voorwaarde voor een goede uitvoering, maar biedt geen harde garanties. Voor een goede uitvoering is ook een goede begeleiding nodig. 

Theateradvies biedt die begeleiding. We maken duidelijke afspraken en we controleren die ook. Zo zorgen we voor beheersing van meerwerk en stelposten, waardoor al onze projecten binnen budget konden worden afgerond.

We signaleren tijdig problemen en werken actief mee aan het voorkomen van achterstanden in kwaliteit, tijd en geld. En met succes!

We controleren op alle details die er toe doen als het theater straks in gebruik wordt genomen en hebben een zeer toegankelijke en heldere methode ontwikkeld om knelpunten te signaleren en in beeld te brengen.

Een project is niet klaar bij oplevering. Het gebouw wordt dan pas in gebruik genomen en voor de gebruiker begint het dan pas.

Theateradvies assisteert bij de ingebruikname, controleert restpunten en herinnert de leveranciers zonodig aan hun verplichtingen.

We assisteren bij het opstellen van meerjaren-onderhoudsplanningen en adviseren over de kosten van onderhoud en afschrijving.