Expertise

Volgende

Theaterinspecties volgens BGV C1

Theateradvies verzorgt inspecties van theaterhijsinstallaties door een BGV C1 gecertificeerd expert (Sachverständiger). In theaters, concertzalen en popcentra worden medewerkers blootgesteld aan allerlei risico’s en gevaren. De zorg voor veilige hijsinstallaties is net zo cruciaal als de veilige bediening van die installaties.

Voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkplek bestaan Europese richtlijnen:

- 2001/45/EG – Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

- 2007/30/EG – Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Nederland geeft uitvoering aan deze richtlijnen door invoering in de vorm van de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Deze verplicht de werkgever om alle arbeidsmiddelen grondig te (laten) inspecteren en testen, om zo zeker te stellen dat ze veilig gebruikt kunnen worden. Maar hoe weet een werkgever dat hij voldoet aan de richtlijn als de inspecteur zelf niet gecertificeerd is?

In Nederland mag iedere zelfbenoemde expert de veiligheid van theaterhijsinstallaties keuren en testen. De wet vereist niet dat de inspecteur gecertificeerd is of zelfs maar een formele opleiding heeft doorlopen. Er is geen landelijke standaard of richtlijn en de afgelopen jaren zien we dan ook een ongezonde groei van ongecertificeerde bedrijven die zich aanbieden als ‘keurmeester’, soms zelfs met zelfbedachte normen.

In Duitsland zijn veiligheidskeuringen op een andere manier geregeld, namelijk door de Berufsgenossenschaften, (wettelijk verplichte verzekeraars werkongevallen). Deze zijn verzameld in de GUV (Gesetzliche Unfallversicherung) en deze organisatie heeft voorschriften uitgevaardigd die wettelijk verplicht zijn voor alle werkgevers. De voorschriften voor theater zijn gebundeld in de BGV C1.

De BGV C1 bevat adviezen over de veiligheid van het ontwerp en het gebruik van apparatuur en voorschriften voor de verplichte veiligheidskeuringen. In de BGV C1 ligt onder meer vast aan welke eisen inspecteurs moeten voldoen en welk examen ze moeten afleggen om te worden gecertificeerd als een door de GUV geaccrediteerde BGV C1 Sachverständiger. Dat geeft zekerheid.

Theateradvies verzorgt nu ook in Nederland keuringen door een Duitse Sachverständiger. Dat betekent dat de theaterinstallaties worden gekeurd volgens onder meer de BGV C1, de DIN 56 950 en de NPR 8020. Deze normen worden doorgaans verplicht gesteld in de Nederlandse bestekken van de toneelhijsinstallaties. Ze vormen de basis voor de Europese richtlijnen, zoals de CWA 15902-1 2008 die ook in Nederland wordt gehanteerd.

Theateradvies organiseert de inspectie en verzorgt een Nederlandstalig keuringsrapport.

Iedere werkgever kan op deze manier:

- De theaterinstallaties grondig laten testen op basis van internationaal geaccepteerde transparante richtlijnen en normen.
- Voldoen aan de Europese en landelijke richtlijnen voor de veiligheid van arbeidsmiddelen.
- Zorgen voor betrouwbare documentatie van inspecties en beproeving, een noodzakelijke voorwaarde om aan de richtlijnen te voldoen (geen documentatie betekent geen bewijs).