Expertise

Volgende

Meerjarenonderhoudsplan voor uw theatertechnische installaties

Uw Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) voor theatertechnische installaties is bij Theateradvies in deskundige handen. We verzorgen de jaarlijkse inspectie, beoordelen de staat van onderhoud en onderzoeken de noodzaak van vervanging. U krijgt een helder en volledig overzicht van alle kosten voor onderhoud en vervanging voor de komende jaren.

Op basis van NEN 2767 maken we inzichtelijk welk preventief onderhoud nodig is en wanneer installaties aan vervanging toe zijn. Met als uitgangspunten: de jaarlijkse kosten waar mogelijk drukken en tegelijkertijd zorgen voor duurzame investeringen. Marktontwikkelingen volgen we op de voet en we blijven op de hoogte van actuele veiligheidseisen, zodat u kunt rekenen op een goed onderbouwd investeringsadvies.

We zorgen ervoor dat de meerjarenplanning voor de theatertechnische installaties naadloos aansluit op de andere onderhoudsplanningen voor het gebouw. Daarvoor zetten we onze jarenlange ervaring in met de methode Conditiegemeten Onderhoud. Op uw verzoek schakelen we gecertificeerde partners in voor de meerjarenplanningen van het bouwkundig, overige installatietechnisch of werktuigbouwkundig onderhoud. Zo dragen we bij aan een perfect functionerend theater of concertpodium, dat altijd klaar is voor een nieuw seizoen.

Neem contact op