Expertise

Volgende

Programma van Eisen (PvE)

Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een programma van eisen? In Theateradvies vindt u een uiterst ervaren partner. We brengen alle functionele, ruimtelijke en technische eisen in kaart. In samenhang en nauwgezet. Hoe duidelijker alles vooraf is vastgelegd, hoe minder tegenvallers achteraf en hoe beter het gebouw straks functioneert.

Wij zorgen voor een gedegen PvE, dat als leidraad én toetssteen in het ontwerpproces kan dienen. Dat architecten en ontwerpers duidelijkheid brengt over de verwachtingen van de opdrachtgever. En de opdrachtgever handvatten geeft om ontwerpen mee te beoordelen.

Met het functionele PvE leggen we samen met u een stevige basis. Welke activiteiten gaan er straks plaatsvinden, wie gaan daarvan genieten? De toekomstige programmering en het verwachte gebruik vormen het vertrekpunt voor het indelen van ruimten en het maken van de juiste keuzes in techniek.

In het ruimtelijk PvE bepalen we vervolgens wat de ideale ruimte-indeling is en hoe de logistieke stromen optimaal kunnen verlopen. In een logistiek schema brengen we de verwachte verkeersstromen in kaart en geven aan hoe deze soepel en zonder knelpunten kunnen verlopen. We maken een ruimtelijst, een vlekkenplan en een relatieschema.

Het technisch PvE vormt het sluitstuk van het programma van eisen. Per ruimte leggen we vast aan welke bouwkundige, installatietechnische en theatertechnische eisen er moet worden voldaan.

Met Theateradvies komt u tot een doordacht en compleet PvE. Zodat alle functies straks uitstekend tot hun recht kunnen komen, de logistiek op rolletjes loopt en uw gebouw perfect kan functioneren.

Neem contact op