Expertise

Volgende

Uitvoering

Een goede voorbereiding is slechts het halve werk. De andere helft is een goed begeleide uitvoering. Daarvoor kunt u een beroep doen op Theateradvies. Van de start van de bouw tot en met de ingebruikname houden wij kwaliteit, tijd en kosten nauwlettend in het oog.

Onze begeleiding omvat zowel de grote lijnen als de details. We adviseren, controleren, signaleren, beheersen en sturen bij waar nodig. Onze methode brengt eventuele knelpunten vroegtijdig in beeld. We bewaken de kwaliteit en werken actief mee aan het voorkomen van achterstanden of budgetoverschrijdingen.

The proof of the pudding is in the eating. Daarom kunt u ook nĂ¡ de oplevering op ons rekenen. Theateradvies assisteert bij de ingebruikname van het gebouw, controleert restpunten en herinnert leveranciers waar nodig aan hun verplichtingen.

Natuurlijk kijken we ook naar de toekomst. We assisteren u bij het opstellen van meerjaren-onderhoudsplanningen en adviseren over de kosten van onderhoud en afschrijving.

Neem contact op