Expertise

Volgende

Veiligheid

We verrichten quick scans naar de veiligheid van de theatertechnische installaties en we beoordelen wat er moet gebeuren om blijvend te voldoen aan actuele veiligheidsnormen. We doen dat met oog voor de praktijk en de mensen die met de installaties werken.

De programmering vraagt soms het uiterste van de technische mogelijkheden van de installaties. Juist dan is het van het hoogste belang dat de veiligheid altijd gegarandeerd is. Theateradvies heeft de specialisten in huis om daarover te adviseren. We kunnen dat doen vanuit de praktijkervaring van onze medewerkers en vanuit de kennis die we hebben over de veiligheidsnormen.

Theateradvies heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van landelijke normering voor theaterinstallaties. Dat hebben we gedaan door niet uit te gaan van de minimale normering die in Nederland geƫist werd, maar door aan te sluiten bij de gewenste normering zoals die in Duitsland allang gangbaar was.

We zijn daarin in het gelijk gesteld. De huidige Europese normering is gebaseerd op die Duitse normen. Zo was Theateradvies lange tijd het enige bureau dat voor besturingen de hoge veiligheidsklasse SIL 3 eiste.

Theateradvies heeft ook altijd haar verantwoordelijkheid genomen bij het opstellen van normen. Door de jaren heen hebben we actief deelgenomen aan diverse normeringscommissies en dat doen we nog steeds.