Publicaties

 • 'Zeg het maar, de zaalregie zit waar jij wilt'

  Mei 2006

  De Stadsschouwburg Eindhoven zit in de overgangsfase naar het Parktheater, dat begin 2007 klaar al zijn. Het oude gedeelte wordt momenteel gerenoveerd maar de nieuwe Philipszaal is in december 2005 in gebruik genomen. Volgens Gerbrand Borgdorff wordt hiermee een internationale standaard voor multifunctionele zalen gezet.

 • Per stoel een centimeter winst

  Januari 2006

  De keuze tussen een vaste tribune en een schuiftribune is al eerder aan de orde geweest in Zichtlijnen. De vaste tribune heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van de schuiftribune, maar voor een goede exploitatie is een schuiftribune vaak noodzakelijk. In Veldhoven besloot men geen genoegen te nemen met de gebruikelijke nadelen van de schuiftribune.

 • Een goede nagalm voor toneel, popmuziek en het symfonie-orkest

  Maart 2003

  Multifunctioneel gebruik van theaterzalen is van alle tijden. In dit artikel wordt in het bijzonder ingegaan op de technieken die beschikbaar zijn om plafonds en wanden te verplaatsen. Een in Nederland nog vrij onbekend hulpmiddel daarbij is het vervoer van wanddelen per luchtkussen.

 • Heffen of Hijsen

  November 2002

  In veel plaatsen moet dezelfde theaterzaal dienen voor verschillende vormen van podiumkunst, die ieder hun eigen eisen stellen aan ruimte-opbouwen, zichtlijnen en akoestiek. Een van de middelen om die uiteenlopende gebruikseisen tegemoet te komen is het aanleggen van een beweegbare theatervloer. Een overzicht van de technieken, waarbij van de verschillende methoden de voor- en nadelen worden geanalyseerd.

 • Menselijk behang en multifunctionaliteit

  September 2002

  Onder de noemer " Theatre engineering and architecture 2002" organiseerde de ABTT, de Britse zusterorganisatie van de VPT, afgelopen juni een congres over de vraag: wat is een goede uitvoeringsruimte?