Volgende

Nieuws

Wood Canvas and Rabbit glue in modern times

3 juni 2014

De Bourla Schouwburg in Antwerpen is een klassieke zaal met - en dat is bijzonder - een complete (nog functionerende) houten toneelmachinerie.  

Voor de stad Antwerpen, eigenaar van het gebouw, vertegenwoordigt deze installatie vooral grote monumentale waarde; voor huisgezelschap Toneelhuis betekent de installatie in de eerste plaats een beperking van de artistieke mogelijkheden.   

Oistat organiseert van 12 - 15 juni een internationale conferentie om te onderzoeken op welke manier de oude machinerie zou kunnen functioneren in een modern theaterbedrijf. 

Tijdens de conferentie is ook ruimte gereserveerd voor een bijeenkomst van de Oistat architectuurcommissie over de internationale theaterprijsvraag voor studenten in 2015. Verder is er ruimte om eigen werk te tonen en te bediscussiëren.  

http://woodandcanvas.info.yorku.ca/