Interviews

Als projectleider bij Theateradvies zou ik moeten weten wat een goede theaterzaal is. 
Wat ik echter niet weet is, hoe het is om in een theaterzaal op te treden of een productie te maken. Het is daarom voor mij vreemd te adviseren over vorm, uiterlijk en intimiteit van een zaal, zonder te weten hoe het voelt om in een zaal iets te creëren. 
Daarom ben ik gaan praten met uitvoerend artiesten en makers van verschillende theaterkunstvormen. Wat vinden zij belangrijk en prettig in een theaterzaal en op welke manier kan een zaal in vorm en uiterlijk bijdragen aan de ontmoeting tussen het publiek en de uitvoerenden?
Uit de gesprekken blijkt dat elke theaterkunstvorm wel zijn eigen voorkeuren heeft hoe de intimiteit te bevorderen. Dat is interessant omdat er vele theaters in Nederland gebouwd worden die al die theaterdisciplines tegelijk zouden moeten kunnen faciliteren. Mocht dat al lukken dan willen vele geïnterviewden ook nog dat een zaal flexibel is in opstellingen van publiek en speelvlak. U kunt het hier lezen door elk donkerblauw vakje aan te klikken.

Ik dank alle geïnterviewden voor hun inbreng en wens u veel leesplezier.

 

Huub Huikeshoven

 

Colofon: Tekst en interviews: Huub Huikeshoven | Grafische opmaak en tekstredactie: Nico Iping | Opmaak interviewpagina's: Caroline Noteboom | Dank aan Theateradvies voor het mogen plaatsen van de interviews op hun website