Volgende

Nieuws

Tijdelijk theater in de OLV kerk in Helmond

5 november 2012

Begin 2013 wordt in de OLV kerk in Helmond een tijdelijk theater geopend. Het door architectenbureau cepezed ontworpen theater vervangt het afgebrande Speelhuis. In de zaal komen 450 zitplaatsen.

Het tijdelijke theater zal de komende vijf tot tien jaar gebruikt worden als grote zaal in afwachting van de geplande nieuwbouw. Bij de tijdelijke herbestemming van de kerk is ingezet op minimale aanpassingen en aantasting van de bestaande situatie. Zowel de tribune, het balkon en podium als de constructie waar de hijsinstallaties aan komt te hangen, worden als losse elementen in de ruimte geplaatst, zodat het monument intact blijft.

De verbouwing van de kerk is in oktober 2012 gestart, begin januari 2013 is de openingsvoorstelling van het Brabants orkest. Theateradvies is door de gemeente Helmond geselecteerd als theateradviseur en werkt sinds de zomer van 2012 aan het ontwerp, de bestekken en aanbesteding van de theatertechnische installaties.