Volgende

Nieuws

Theater de Vest in Alkmaar heropend!

6 januari 2014

In oktober 2013 werd het deels gerevitaliseerde Theater De Vest in Alkmaar geopend. De zaal is uitgebreid van net geen 600 stoelen naar bijna 700 zitplaatsen. De oude zaalvorm die nog een kopie was van een ontwerp van architect Walter Gropius is grotendeels behouden. De wijde vorm en de mogelijkheid om een orkestopstelling te maken waarbij het orkest vrijwel geheel voor de toneellijst plaats kan nemen, zijn in het nieuwe ontwerp teruggekomen. Hiervoor is zowel een orkestheffer als ook een zaalheffer gemaakt die beide naar toneelniveau gebracht kunnen worden.  

Op het toneel is een kolom verwijderd om meer ruimte te geven aan het laden en lossen en aan changementen. Omdat Theater De Vest op het gebied van het laden en lossen niet aan de Arbo-wetgeving voldeed is ook een expeditielift gemaakt. De expeditielift is in staat om de goederen verticaal te verplaatsen en is ook in staat om het platform schuin te stellen tussen de toneelvloer en het laadniveau van de trailer. Door middel van deze hellingbaan kunnen de goederen rijdend geladen en gelost worden. Buiten de renovatie aan de zaal en het toneelhuis zijn in deze verbouwing ook de kantooromgeving en de foyer verbeterd.  

In nauwe samenwerking met de architect en de gebruikers is de zaalvorm en de theatertechnische onderdelen ontworpen. De nieuwe zaalstoelen, de drie heffers en overige theatertechnische onderdelen zijn door Theateradvies beschreven, aanbesteed, begeleid en opgeleverd. Het ontwerpteam bestond verder uit Architectenbureau TenBras & Westinga, WHR voor de E- en W-installaties, IMD voor de constructies, Levelacoustics voor de akoestiek, en BBN voor projectmanagement.