Ons team

Huub Huikeshoven

directeur/ontwerper

huub@theateradvies.nl

 

"Verbinding leidt tot geweldige projecten"

 

De combinatie van zijn technische en artistieke bagage bracht Huub Huikeshoven in de theaterwereld. Na jarenlang te hebben gewerkt voor het Muziektheater Amsterdam, bracht zijn deelname aan werkgroepen in veiligheid en normering hem in contact met Theateradvies. Dat klikte van meet af aan. "We delen onze visie op hoe je cultuurbijeenkomst-gebouwen aanpakt."

Huubs aanpak:

(1) Steeds terug naar de basis: wat is het doel, wat is de afspraak, wat staat er in het PvE? (2) Verbinden. "In projecten trek je soms jarenlang met elkaar op. Ik schakel dan tussen opdrachtgever, gebruiker, architect, aannemer en andere betrokkenen om gezamenlijk te werken aan het doel. Adviseren gaat ook over relaties!

Huubs achtergrond:

MTS en Rietveld Academie * Afdelingshoofd Toneeldienst Muziektheater * Bestuurslid VPT * Normering en veiligheid theatertechniek * Adviseur en projectleider bij de realisatie van vele projecten waaronder Amare (Den Haag) * Specificatie en ontwerp van (hijs)installaties * Coördinatie planning/uitvoering/teams * Wandelt graag en doet aan atletiek.

"Er komt veel bij kijken om een productie tot stand te brengen. Maar wat er ook gebeurt, om acht uur moet het doek open. Die spanning trok me. Bij het Muziektheater Amsterdam was ik jarenlang verantwoordelijk voor op- en afbouwen en changeren van de decors. Vanuit die functie raakte ik betrokken bij het ontwikkelen van de Europese veiligheidsnormeringen in de evenementenbranche."

 "In het theater draait alles om de ontmoeting tussen artiest en publiek. Hoe komt die tot stand en hoe kan het gebouw die ontmoeting faciliteren? Met die vraag houden wij ons al jaren bezig. Ik stelde hem ook aan artiesten zelf; hun antwoorden – zie de interviews elders op deze site -  brachten ons nog meer inzicht in wat wel en niet werkt. Keuzevrijheid en flexibiliteit zijn daarin succesfactoren."